Vår visjon....

"Brennabu - en opplevelse for livet."


Hvis vi klarer .....

  • å vise fram vår fantastiske fjellnatur.
  • å skape forståelse for at denne naturen er verdt å ta vare på.
  • å formidle at denne naturen er spennende og kan utforskes.
  • å få gjestene våre til å overstige grenser for hva de trodde eller kunne fra før.
  • å få gjestene til å hygge seg sammen, bli kjent med nye mennesker og være fornøyd med kvaliteten på hus og mat.
  • å få lærere til å benytte naturen og utemiljøet som klasserom.
  • å få elevene til å føle glede og trivsel, og minst en har hatt den gnisten i øynene som forteller at dette vil han eller hun huske fordi det har rørt ved hans eller hennes innerste.    

Da har disse, våre gjester fått noe med seg i livet, og vi tør kalle vår leirskole en meningsfylt skole.

....og vi har oppfylt vår visjon!