Velkommen på leirskole | Brennabu Leirskole


Brennabu - en opplevelse for livet!

En godt forberedt leirskoleuke er starten på et vellykket opphold!

I tiden før barna skal på leirskole  er det mange spørsmål som dukker opp - og disse spørsmålene er det oftest foreldre og lærere som må svare på.
Vi har tenkt igjennom  det meste av det som er aktuelt og på sidene våre vil dere finne svar.

Men det er ofte ting  trenger toveis kommunikasjon.
Vi er tilgjengelig - enten på mail eller telefon - og vil gjerne diskutere og finne løsninger på ting dere lurer på.
Enten det er diett, utstyr, romplassering eller andre ting så ta kontakt og vi finner en løsning sammen.

Spesielt viktig er det for oss å få opplysninger om behov  for diettkost og evt. mannglende utstyr.
Vi kan da forberede oss og ha det klart til klassen kommer. 

Husk at vi også har en god del klær til utlån.  Fint om vi får vite om det på forhånd. 

Det er ikke nødvendig å kjøpe nytt for å reise på leirskole. 

Vi ønsker dere lykke til med foreberedelsene til leirskoleuka!

Hilsen vertskapet på Brennabu
Elisabeth Mellbye
Daglig leder

 

Lister  som skal returneres Brennabu:

De aktuelle listene fylles ut og returneres post@brennabu minimum en uke før oppholdet.