Til klasselærer

Praktisk informasjon.

Ankomstdag.

Bussene må være på Brennabu mellom kl. 1200 og 1230.
Sjekk med det busselskapet du bestiller hos at de overholder denne tiden - i samsvar med oppmøtetid til avreise og nødvendige stopp underveis – samt at de har stor nok buss til både elever og bagasje!.

Ved ankomst Brennabu er det fint om elevene kan bli sittende i bussen til vi kommer.  Etter innkvartering og informasjon har elevene tid til å pakke ut og spise medbrakt matpakke.  Elevene må ha med seg tilstrekkelig med mat hjemmefra i forhold til at første måltid er middag ca. kl. 1800. 

Informasjonsmøte for gjestelærere/ledere og presentasjon av Brennabus medarbeidere.

Leirskolelærene har møte med elevene etterfulgt av en aktivitetsøkt/bli-kjent-løype.

Etter middag er det felles samling i Låvin.

Klasselærers oppgaver på leirskolen.

"Vi anbefaler at det er med 2 voksne ledere per klasse. I tilfelle en elev skulle trenge 1 til 1 oppfølgning / f.eks. lege,
må resten av klassen ha en medfølgende leder å forholde seg til. 
Vi gir 2 ledere gratis opphold per klasse."

• Assistere i undervisningsoppleggene i undervisningstiden, for å styrke voksentettheten og ivareta sikkerhet.
   Avtales etter ankomst.
• Sørge for at elevene møter i rett tid til undervisning og måltider – også vekking.
• Ta seg av disiplinære problemer i egen klasse.
• Møter med leirskolepersonalet og de andre klasselærerne.
• Sørge for at elevene som bruker/trenger medisin får riktig medisinering.  Leirskolepersonalet deler ikke ut medisin.
• Elever som krever assistent må ha denne med seg fra hjemmeskolen.

I løpet av leirskoledagen fordeles hovedkontakten med elevene mellom de forskjellige ”partene”.

Leirskolelærer har hovedkontakten i undervisningstiden – mellom 0930 – 1630.
Vertskapet på leirskolen har hovedkontakten rundt måltidene og ved ankomst/avreise.
Lærer som følger med klassen på leirskoleopphold har hovedkontakten i tider utenom dette.

Vertskapet er tilgjengelig i nabohuset dersom krise oppstår om natta. Leirskolelærerne tar hovedansvaret for undervisninga.
For øvrig er det slik at det juridiske ansvaret for elevene alltid ligger hos hjemmeskolen og ikke kan overlates til andre.

Klasselister

Lister med navn på elev, foresatte samt telefonnummer oppbevares av klasselærer.
Merk at dersom det er snakk om transport til lege brukes taxi med mindre det er øyeblikkelig hjelp.
For å få bestilt taxi på Pasientreiser, må fullt personnummer oppgis.

Rutiner ved uhell / skader

På Brennabu har vi som regel at lege kontaktes dersom elever skader seg.
Legen /legekontoret registrerer eleven og skaden, og gir time for konsultasjon dersom de mener det er nødvendig.
Dette er meget viktig for alle parter – både at eleven får den nødvendige oppfølging og for eventuelle senskader.

Dersom uhellet er ute er kontoret behjelpelig med å ringe lege og drosje etc. dersom det er behov.
Kontoret stenger normalt klokken 1600.
Kvelds-kontakten (se telefonlista) kan være behjelpelig etter kontortid.
Merk at dersom det er snakk om transport til lege brukes taxi med mindre det er øyeblikkelig hjelp.
For å få bestilt taxi på Pasientreiser, må fullt personnummer oppgis (taxi bestilles av legekontoret).

Informasjonsperm kan du laste ned her. 
Informasjonspermen vil også bli delt ut på ankomstdagen. 

Info på nettet.

Detaljinformasjon om leirskoleoppholdet kan hentes ut her!

Lister for leie av skiutstyr og diettmat fylles ut  sendes Brennabu på post@brennabu.no i god tid (ca. 10 dager) før ankomst.

Vi anbefaler skoleklasser som skal på leirskoleopphold at de ”tester” seg selv og utstyret de skal ha med!
Ta en turdag/ langtur enten dere skal på barmarksopphold eller på vinterleirskole.
Da oppdager man om skoene er for små, skiene for korte - eller fulle av påskeklister - om jakka for liten, ryggsekken passe eller om formen er i orden!

En godt forberedt leirskoleuke er begynnelsen på et vellykket opphold!