Telefon

F.o.m. 1.1.2017  er det ikke elevtelefoner tilgjengelig.

Elevene har ikke anledning til å ha med mobiltelefon på leirskolen med mindre annet er avtalt.

Dersom foreldre/foresatte må snakke med  barna mens de er på leirskole, bør de avtale en løsning på dette med de lærerne som er med barna på leirskole.