Underholdning

På leirskolen har alle elevene som er på besøk felles samling i Låvin på kvelden.

Klassene skal planlegge og gjennomføre sin egen underholdning for de andre elevene.  Denne underholdningen skal vare i ca. 1/2 time. Dette forbereder klassen i forkant av leirskoleoppholdet.  Det kan f.eks. være en sketsj, et dansenummer, en presentasjon av skolen sin e.l.  Hvilken kveld underholdningen skal være bestemmes når de kommer på leirskole.

I Låvin er det projektor, lerret,  musikkanlegg og tilkobling for PC.  Ønsker man å bruke PC må klassen ha med selv.

Ønsker elevene diskotek arrangerer de dette på egen hånd - i Låvin.  Lag gjerne en spilleliste på forhånd.