Skoleårets første Topptur!

(skole)Årets første topptur er et faktum! Elever fra Oslo, Akershus & Østfold startet skoleåret med Leirskole! (kan det bli bedre?)