Hardhausdagen | Brennabu Leirskole

Kong Vinter (Januar & Februar) legger vekt på at elevene skal få erfaring og kunnskaper med ski, snø, naturen og fornuftig adferd og bekledning i vinterfjellet.

For at alle skal få en optimal skiopplevelse er det viktig å få kartlagt barnas ferdigheter, dette gjør vi de første dagene.

Onsdag er turdag med Fjellekspedisjon på ski, hvor vi får teste nyervervede kunnskaper som Fjellvett, nyte lønsjen ute rundt bålet, og sporløs ferdsel!

Velkommen til Kong Vinter, Brennabu Leirskole & Vaset i Valdres!

#EnOpplevelseForLivet