Priser og betingelser

Betalingsregler ved Brennabu.

Etter  avtale om bestilling faktureres et depositum, kalt finansielt forskudd. Når dette er innbetalt vil det være en gjensidig sikkerhet for at avtale om opphold er inngått. Det vil samtidig være en bekreftelse på at avbestillingsreglene under er akseptert.
Ved for sein betaling påløper purregebyr.
Dersom bestillingen av ulike grunner må avbestilles av kjøper, vil depositum ikke bli tilbakebetalt.
Dessuten vil deler av eller hele oppholdsutgiftene måtte betales dersom avbestillingen skjer seinere enn fristene beskrevet under.

Grupper - utenom skoleklasser ( skoleklasser har egne  bestillingsregler).

Dersom gruppen uteblir uten avbestilling, betaler gruppen hele prisen for bestilt opphold
Dersom oppholdet avbestilles seinere enn 6 uker før ankomst, må gruppen betale 50% av totalprisen
Dersom oppholdet avbestilles seinere enn 2 uker før ankomst, må gruppen betale 75% av totalprisen

Leirskolepriser/fakturering 


Prisen justeres normalt en gang til hvert skoleår - og øker da i takt med normal prisstigning. Depositumet på kr. 200,- pr. elev betales ved påmelding. Depositumet trekkes fra sluttoppgjøret.
Skoleåret 2019/2020 er prisen 2.700,- pr. elev (inkl. depositum) - 4 døgn/5 dager - mandag - fredag.

Faktura sendes den dagen elevene kommer på leirskole - etter de opplysninger vi har fått innrapportert 14 dager før ankomst.

Det gis anledning til å ha med 2 lærere/ledere gratis pr. 28 elever og en ekstra voksen for hver 10ende elev over dette - øvrige voksne som evt. skal/ønsker å være med betaler elevpris. Er det voksne/ledere utover de som går gratis må det avtales med leirskolen på forhånd slik at vi sikrer at det er plass.Avbestilling.

Bestillingen er i orden når depositumet er betalt.

Ved evt. avbestilling betales ikke depositumet tilbake .