EduSport

EduSport er støttet av Brennabu.

EduSport - Education through sport - er et hjelpeprosjekt  i Zambia som via undervisning og organisert sport har som mål å forebygge spredning av HIV/AIDS

EduSport ble startet i 1997 av ildsjeler i Hamarområdet i samarbeid med ildsjeler i Zambia, og driftes hovedsaklig på frivillig og ubetalt basis.

Prosjektene til EduSport har mottatt betydelig støtte fra Hamar bispedømme og Kronprinsparets humanitære hjelpefond.  I tillegg til enkeltstående personer som støtter arbeidet , har flere skoler på Hedmarken også gått inn som støtter i prosjektet.

Brennabu ønsker å støtte dette prosjektet som med utgangspunkt i sport og utdanning harmonerer godt med vår egen ideologi.
Vi gir derfor 5 kroner av oppholdskostnadene for hver elev som kommer på leirskole til Brennabu til EduSport.

Store prosjekter EduSport  har drevet med tidligere: (skolebygging/brønnprosjekter/geiteprosjekt/skolefaddere) har vært 100% sponset fra Norge, men gjort av lokal arbeidskraft.   Dette har krevd mye oppfølging fra Norge.  

Nå prioriteres mindre prosjekter som bidrar til lokal bærekraftighet og selvhjulpenhet - også utdanning av peer ledere (ungdomsledere) .
Et av vilkårene er at de må startes opp med lokale midler.  Alle prosjekter har fokus på å generere inntekt i Zambia og bidrar til at programmene og peer lederne (ungdomsarbeidere) blir mer selvhjulpne.


Les mer omEduSport på  http://www.edusport.org.zm/

En av skolene fra Norge - Børstad ungdomsskole fra Hamar -  har besøkt Zambia og EduSport har lagt ut en video  på youtube.

 

Siste nyhetsbrev fra Eudsport kan du lese her.