Personvern

Brennabu AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.brennabu.no

Og på vår online bookingtjeneste  https://booking.visbook.com/en/739

Markedsansvarlig har det daglige ansvaret for Brennabu AS behandlinger av personopplysninger på brennabu.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev, bestille overnatting, eller påmelding ifm. Aktivitetsuker. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Visbook er databehandler ifm. booking og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av Onlinebooking nettstedet.
(https://booking.visbook.com/en/739)

Velop AS er vår driftsleverandør for brennabu.no.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med online booking og drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren.

Det er kun Brennabu AS og Visbook AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Brennabu og Visbook regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Brennabu AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på brennabu.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på brennabu.no:

  • Analyseverktøyet Google analytics plasserer 14 informasjonskapsler på din maskin (disse begynner med 1P_JAR – AID – APISID – CONSENT – HSID – NID – SAPISID – SID – SSID – OTZ - _ga - _gmb_ga_test – DV - UULE). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn anonymisert statistikk.
  • Analyseverktøyet hotjar.com plasserer 9 informasjonskapsler på din maskin (disse begynner med _hstc - _ga – hubspotutk - intercom-lou-c5ke8zbr - mp_6d7c50ad560e01715a871a117a2fbd90_mixpanel - mp_hj_mixpanel – optimizelyBuckets – optimizelyEndUserId – optimizelySegments - ). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn anonymisert statistikk og bruksmønster.
  • For å levere værmelding på våre nettsider bruker vi værtjenesten YR som plasserer 3 informasjonskapsler på din maskin (disse begynner med _ga - _Ip4_u – i00)
  • Vi bruker Facebook for å analysere hvor mange som finner oss der og besøker vår hjemmeside derifra (FACEBOOK) plasserer også 9 informasjonskapsler på din maskin (act – c_user – datr – fr – presence – sb – spin – wd - xs) disse brukes i forbindelse med analyse av inkommende trafikk på brennabu.no og markedsføring til besøkende.
Slik sletter du nettleserdata & Informasjonskapsler ---> https://nettvett.no/slik-tommer-du-nettleserdata/ 

Nyhetsbrev

Brennabu sender ut nyhetsbrev cirka 2-4 ganger per år via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp / Visbook er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Epost & Telefon

Brennabu benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å gjennomføre booking ifm Leirskoleopphold, overnatting og hytteutleie. Ansatte der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av opphold hos Brennabu behandles etter formålet. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet. Brennabus medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral (Telenor Min Bedrift). I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Brennabus ansvar: Brennabu er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for å gjennomføre booking av opphold og foreta og administrere påmelding fra deltakere på Brennabus leire.

Brennabu bruker påmeldingsløsningen til typeform-personvernpolicy. I denne løsningen kan du melde deg på kurs/leir ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og relevant informasjon. I tillegg ber vi deg oppgi informasjon om evt. allergier og behov for tilretteleggelse. Personopplysninger for å administrere påmelding slettes av Brennabu en måned etter at leiren er avholdt.

Webkamera

Ved inngangspartiet mot Øst & mot hyttene i vest har vi Webkameraer. Bildet vises i sanntid og har ikke opptaksmulighet.

Opplysninger om ansatte

Brennabu behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er Daglig leder, administrasjon som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Dessuten registreres det opplysninger i tilknytning til timeregistrering / inn- og utpasseringer. Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på Brennabus nettsider.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Brennabu har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Brennabus systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Brennabu ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontakt oss

E-post: post@brennabu.no
Telefon: +47 61 36 31 02
Postadresse: Panoramavegen 1019., 2960 Røn